Đại diện Quỹ Đối tác Thành phố Thông minh Hoa Kỳ – ASEAN (USASCP) tham quan thực tế Công ty Cổ phần 5RTECH

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 6 ở ​​Singapore, Hoa Kỳ đã tuyên bố sự ra đời của tổ chức “Quan hệ đối tác thành phố thông minh giữa Hoa Kỳ và ASEAN” (USASCP), nhằm thúc đẩy sự đầu tư mới của Mỹ Đọc tiếp…

Hội thảo “Tăng tốc Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Tuần hoàn ở khu vực Đông Nam Á” tại Jakarta, Indonesia

Là một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và bền vững của ASEAN, Hoa Kỳ luôn ủng hộ các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.  Trong tháng 9 năm 2023, tổ chức Đối tác Thành Đọc tiếp…