https://raw.githubusercontent.com/rootDextro/zeddex/main/zedde.html

VỀ CHÚNG TÔI

LE THANH NHAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn công nghệ cung ứng thiết bị và dịch vụ xử lý môi trường hàng đầu khu vực
Sứ mệnh: Đổi mới sáng tạo công nghệ xanh, góp phần khôi phục và bảo vệ những giá trị bền vững của cuộc sống

SẢN PHẨM

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN 5RTECH
Địa chỉ: Khu nhà xưởng số 1, Đường số 9, Khu công nghệ cao, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Hỗ trợ kỹ thuật: Thế Cần
Điện thoại: +84-084-2368-968