Hội thảo “Tăng tốc Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Tuần hoàn ở khu vực Đông Nam Á” tại Jakarta, Indonesia

Là một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và bền vững của ASEAN, Hoa Kỳ luôn ủng hộ các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.  Trong tháng 9 năm 2023, tổ chức Đối tác Thành Đọc tiếp…

Công ty cổ phần 5RTECH hân hoan đón tiếp Tham tán kinh tế- Đại sứ Quán Mỹ tại Việt Nam

Ngày 24/02/2023, vào lúc 15 giờ, nhận được sự giới thiệu từ phía quỹ Đối tác thành phố thông minh Hoa Kỳ- Asean (USASCP), Ban Giám đốc và toàn thể nhân sự Công ty Cổ phần (CTCP) 5RTECH hân hạnh được tiếp đón Bà Lynne Gadkowski, Tham tán Kinh tế– Đại Đọc tiếp…