Hội thảo “Tăng tốc Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Tuần hoàn ở khu vực Đông Nam Á” tại Jakarta, Indonesia

Là một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và bền vững của ASEAN, Hoa Kỳ luôn ủng hộ các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.  Trong tháng 9 năm 2023, tổ chức Đối tác Thành Read more…